top of page

הספרייה

מאמרים מקיפים ומעמיקים על רפואה סינית ונושאים נוספים.

מידע רלוונטי ומעניין על שיטות טיפול רפואיות וחלופיות. מקור מהימן לידע על אורח חיים בריא.

בעוד טיפולי רפואה סינית נהוגים כבר אלפי שנים, הם ממשיכים להיות חלק בלתי נפרד מהטיפול הבריאותי ההוליסטי כיום.

 

למרות הספקנות, רבים מהטיפולים הללו הוכחו כיעילים בשמירה על הבריאות ובטיפול במחלות.

 

עם זאת, מומלץ תמיד לבקש ייעוץ מרופא מיומן לפני תחילת כל משטר טיפול חדש.

bottom of page