top of page

טיפול בכאב ברפואה סינית

כאשר מגיעים אלי לקליניקה מטופלים אשר מתלוננים על כאב, הדבר הראשון שאני בודק אצלם הוא הנעליים.

אם יש שחיקה בבסיס הנעל, מעל מילימטר אחד במבוגר ומעל 2 מילימטר בילד, אני שולח את המטופל לקנות נעלים חדשות.

הסיבה היא שכשהבסיס לא יציב אי אפשר לאזן את שאר המפרקים.
מהי גישת הטיפול בכאב ברפואה הסינית?

בטיפול בכאב חשוב לעבוד בשני מישורים.

הראשון הוא לנסות למצוא את שורש הבעיה ואת הדרך למנוע מהכאב מלהופיע שוב.

המישור השני הוא הפחתת עוצמת הכאב או העלמתו.

ברפואה הסינית שני המישורים האלו נקראים פתיחת חסימות והנעת צ'י ודם.

חשוב לשים לב האם חום או קור מקלים או מחמירים את הכאב וגם האם מגע או תנועה מקלים או מחמירים את הכאב.

מהו הטיפול המשולב בכאב ברפואה סינית?

טיפול בכאב ברפואה סינית מתבצעת בכמה דרכים, העיקריות שבהן בקליניקה שלנו: דיקור קלאסי, אוריקולותרפיה וגם YNSA.

מטרת הטיפול היא הפחתת תהליך דלקתי ועידון אות הכאב המשודר מהמקום הרלוונטי.

צורת הטיפול מושפעת ממיקום הכאב, האם הכאב הוא כרוני או אקוטי ,האם יש הטבה בכאב בתנאי חום או קור, מידת בצקתיות סביב הרקמה, איכות זרימת הדם אצל המטופל ועוד.

לרוב מורגשת הקלה כבר בטיפול הראשון אך מקרים מורכבים במיוחד עלולים להזדקק למספר טיפולים לפני הרגשת הקלה מקסימלית .


コメント


bottom of page